List 酒店
Article Thumbnail

ໂດຍຕອບສະໜອງ ຕາມຄຳເຊື້ອເຊີນ ຂອງພະນະທ່ານ ລີຊຽນລຸ່ງ ນາຍົກລັດ ຖະມົນຕີແຫ່ງສາທາລະນະລັດ ສິງກະໂປ,ຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ຂອງ ລາວ ນຳໂດຍພະ ນະທ່ານ ທອງສິງ ທຳມະວົງ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີແຫ່ງ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະ ໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ .